Pátý díl - terasovité zahrady

22.02.2023

Terasovité zahrady mají dlouhou historii, která sahá až do antických dob. První známky terasovitých zahrad pocházejí ze starověkého Babylonu, kde byly použity k zavlažování zemědělských plodin. Terasovité zahrady byly v Babylonu vytvořeny kvůli nedostatku půdy a vody pro pěstování rostlin a zeleně. Tyto zahrady byly budovány na vyvýšených plošinách, které umožnily lepší využití dostupného prostoru a zabezpečily ochranu rostlin před suchem.

Babylonské terasy byly postaveny již v době nejstaršího období Babylonie, tedy v době před 4000 lety. Byly součástí velkého zavlažovacího systému, který Babylonci vytvořili na území mezi řekami Eufrat a Tigris. Tento zavlažovací systém byl založen na využití přírodního spádu terénu a na přemístění vody pomocí kanálů a náhonů Terasy v Babylonu byly obvykle postaveny ze sušených cihel nebo kamene a byly podpírány zdmi. Tyto zdi sloužily k udržení půdy na místě a zároveň chránily zahrady před záplavami. Voda se přiváděla do teras pomocí náhonů a kanálů, které byly vybudovány podél zahrad. Zahrady byly využívány pro pěstování obilí, ovoce, zeleniny a květin.

Visuté zahrady Semiramidiny jsou jedním z nejvíce fascinujících příkladů zahradní architektury ve starověku. Tyto zahrady, také známé jako Visuté zahrady Babylonu, se nacházely v dnešním Iráku a byly postaveny v době vlády krále Nebukadnezara II. a jeho královny Amytis, pravděpodobně kolem 6. století př. n. l. Podle legendy byly zahrady postaveny králem jako dar pro jeho královnu, která pocházela z hor a měla stesk po horské krajině. Aby jí učinil radost, král Nebukadnezar II. dal postavit zahrady s několika úrovněmi, které se zdály jako visící zahrady. Tyto zahrady byly postaveny na náhorní plošině, aby vytvořily iluzi zeleného ráje ve vyschlé a pouštní krajině Babylonu.

Visuté zahrady Semiramidiny se skládaly z čtyř zahrádek, které byly postaveny na úrovních, jako by byly schody. Každá zahrádka měla jiné druhy rostlin, květin a stromů a byla oddělena kanály se sladkou vodou, které zajišťovaly zavlažování rostlin. Je zajímavé, že neexistují žádné záznamy o tom, jak byly zahrady postaveny, ale odborníci se domnívají, že byly vytvořeny pomocí komplikovaného systému kanálů a vodních pump. Tyto kanály a pumpy zajišťovaly, aby byly zahrady zavlažovány vodou ze řeky Eufrat a aby zůstaly svěží a zelené. Bohužel, visuté zahrady Semiramidiny nejsou dnes k vidění, neboť byly zničeny v průběhu dějin. Nicméně, díky starověkým zápisům a zobrazením na vázách a reliéfech, si můžeme vytvořit představu o tom, jak tyto úchvatné zahrady mohly vypadat.

Terasy v Babylonu byly velmi úspěšné a díky nim se Babylon stal centrem zahradnického umění a zemědělství. Terasovité zahrady se staly symbolem města a byly oblíbeným místem pro odpočinek a relaxaci obyvatel. Tento koncept se poté rozšířil do jiných oblastí na světě a stal se součástí zahradnického umění a architektury.

Poté se tato koncepce rozšířila do starověkého Egypta, Řecka a Říma, kde byly terasovité zahrady často využívány k pěstování zeleniny a ovocných stromů. V Evropě se terasovité zahrady staly populární během renesance, kdy byly využívány pro estetické účely a jako symbol bohatství a moci.

Během 18. a 19. století se terasovité zahrady staly populární v anglickém krajinářském stylu, kdy byly často umístěny u venkovských sídel a panství. Tyto zahrady byly navrženy tak, aby se sladily s okolní krajinou a vytvářely zdánlivě přirozený vzhled. V moderní době se terasovité zahrady stávají stále populárnějšími, zejména v oblastech s omezeným prostorem, jako jsou městské oblasti. Terasovité zahrady jsou speciálním typem zahrad, které jsou navrženy tak, aby využívaly přirozeného terénu a přinášely vizuální zážitek. Tento koncept zahrnuje vytváření řady úrovní nebo teras v krajině a následné umístění rostlin, stromů a dalších dekorativních prvků na každou úroveň. Cílem je vytvořit jedinečný vzhled a využít různé úrovně k vytvoření zajímavé a funkční zahrady.

Při plánování terasovité zahrady je důležité zohlednit terén, klimatické podmínky a rozlohu, kterou máte k dispozici. Měli byste také zvážit účel a funkci zahrady, zahrnout prvky jako jsou cesty, posezení, vodní prvky, kamenné prvky a rostliny. Při návrhu terasovité zahrady je důležité také zvážit barevnou paletu a texturu rostlin, aby se dosáhlo optimálního vizuálního efektu.

Terasovité zahrady jsou unikátní svou strukturou, která umožňuje vytvoření různých úrovní a vrstev, což poskytuje možnosti pro různé designové prvky a prvky zahrady. Terasovité zahrady nabízejí mnoho možností materiálů, které mohou být použity pro terasy, zídky, schody a další prvky. Mezi nejpopulárnější materiály patří dřevo, kámen, dlaždice a beton. Do terasových zahrad se hodí například rozchodníky a skalničky, které jsou snadno udržovatelné.

Terasovité zahrady jsou krásné a esteticky příjemné, ale vyžadují pravidelnou údržbu a péči. Správná údržba zajistí, že vaše terasová zahrada bude vypadat stále krásně a bude zdravá.

Závěrem lze konstatovat, že terasovité zahrady jsou krásným a praktickým řešením pro vytvoření zelené oázy v nejrůznějších typech prostorů. Díky správnému návrhu, výběru rostlin a pečlivé údržbě mohou být terasovité zahrady skutečně ohromujícím a krásným místem k relaxaci, odpočinku a užívání si krásného prostředí plného rostlin a květin. Je důležité pamatovat na to, že terasovité zahrady vyžadují určitou péči a údržbu,